Viure al present, construir futur.

Març 23, 2009

Visio_3.Caracteristiques.

Filed under: Uncategorized — Xavier P. @ 8:36 am
Tags: ,

Vuit característiques d’una visió.
Sintètica. Una visió és quasi un poema, cal trobar una frase o dues molt sintètiques que expressin la idea essencial, aquella entorn a la que bascula tot el projecte. Dels exemples de dijous, la segona Sanofi-Pasteur és un exemple magnific, una sola frase que inspira tota una organització de cents o mils de persones però perfectament clara de l’orientació de l’organització. La tercera Leap-frog, és exemplar perquè té aquesta sintesi i alhora una explicació més amplia a continuació. Aquesta, per mi, és la formula optima.
Amplia. Tan en l’espai com en el temps. Diverses dels exemples son intemporals i abasten potencialment tota la humanitat per sempre. D’aquí, uns quants segles s’hi podrà seguir treballant. Son visions projectant-se per l’espai en el temps. Per exemple : “…ens mostra el camí i ens recorda en tot moment els nostres objectius a llarg termini…”
Sentida. Ja ho he dit, sinó si creu és pura xerrameca. Per ser sentida ha de sortir de dintre i expressar – o crear la possibilitat d’expresar-ho – allò millor de cada persona que participa en el projecte.
Compartida. La visió és el lloc on s’uneixen les diferents personalitats. Una visió pot unir personalitats inclús divergents perquè d’entrada el que es demana es l’acord de caminar en la mateixa direcció, cadascú des de la seva personalitat i capacitats. La visió és un acord entre persones que volen cooperar.
Comunicadora. Explica que feu ( o que fas) ràpid i bé, orienta sobre pròpia activitat als que escolten.
Cosmica. Inclou els altres i l’entorn. La prosperitat tan material com espiritual, és el retorn de l’aportació a la societat, al mon, al univers… Dels exemples : “…que ningu pateixi…”, “..la cura compasiva de totes les persones…”, “…oferir millors aliments per un món millor…”, “ …l’aprenentatge en primer lloc..”
Motivadora. Fa venir ganes d’apuntar-se, o com a mínim de donar un cop de mà. A qui donaries un cop de ma dels exemples ? Algun de franc ?
Proactiva. Convida a l’acció.

Anuncis

Bloc a WordPress.com.